Υπηρεσίες Διατροφικής Υποστήριξης στη Λάρισα / τηλ. 2410-410318 κιν. 6983507755
βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στη πρώτη συνεδρία, μετά τη γνωριμία μας, γίνεται λεπτομερής λήψη του ιατρικού και διατροφικού ιστορικού, καθώς και η πρώτη λιπομέτρηση.

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην διαπροσωπική επαφή. Θεωρούμε ότι μεγάλο μέρος της επιτυχίας οφείλεται στην σχέση διαιτολόγου – πελάτη, καθώς η δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης είναι αυτή που θα επιτρέψει στον διαιτολόγο να εμβαθύνει με παραγωγικό τρόπο στα προβλήματα του πελάτη.

Αφού ληφθεί το διατροφικό ιστορικό , συντάσσεται το πρώτο διαιτολόγιο το οποίο προσπαθούμε να προσαρμόσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στις προτιμήσεις σας, βάζοντας ταυτόχρονα όρια τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά ώστε η προσπάθεια και ο κόπος του πελάτη να αρχίσουν να ανταμοίβονται .

Με την εφαρμογή του διαιτολογίου γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις, ενώ παράλληλα παρακολουθείται η πρόοδος δια των τακτικών επισκέψεων και λιπομετρήσεων.

Η ευχέρεια επικοινωνίας ακόμη και μέσω του διαδικτύου και της πλατφόρμας των συχνότερα χρησιμοποιούμενων λογισμικών (viber, messenger) μας επιτρέπουν να βρισκόμαστε σε επαφή και να επιλύουμε γρήγορα και εύκολα τυχόν προβλήματα που παρουσιάζονται ενδιάμεσα των συνεδριών.